Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Krajské stanovisko - Výsledek jednání starostů ve věci opravy mostů mezi Týništěm a Albrechticemi

Vážení občané, zveřejňujeme nejaktuálnější krajské stanovisko - Výsledek jednání starostů s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem ve věci opravy mostů mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí– přeložka komunikace II/305.


Setkání starostů regionů Týnišťsko, Borohrádecko a Holicko s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem

6. února 2020 se v kanceláři starosty města Týniště nad Orlicí pana Libora Koldinského sešli starostové měst Borohrádek, pan Mgr. Martin Moravec a Holic, pan Mgr. Ondřej Výborný, dále starostka obce Žďár nad Orlicí, paní Bc. Martina Benešová, starosta obce Nová Ves, pan Tomáš Zaňka a starosta obce Bolehošť, pan Jakub Šimerda s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem a ředitelem společnosti ÚDRŽBAC SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiřím Brandejsem. 

Královéhradecký kraj dlouhodobě připravuje přeložku silnice II/305 mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. V současné době je k dispozici dokumentace pro vydání územního rozhodnutí i dokumentace pro vydání stavebního povolení. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., která při přípravě této stavby Královéhradecký kraj zastupuje, má pro vydání potřebných povolení k dispozici všechny dokumenty mimo souhlasu nebo smluvního vztahu k poslednímu pozemku potřebnému pro stavbu přeložky. Pro vlastní přeložku silnice II/305 je potřeba 289 m2 z celkové výměry 5 955 m2 tohoto posledního pozemku.

Pan Mgr. Martin Červíček podrobně informoval přítomné o dosud provedených krocích k získání posledního potřebného pozemku i dalším postupu v následujících týdnech.

Majitel pozemku parc. č. 87/3 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (dále jen „pan majitel“) má v zásadě tři podmínky pro to, aby prodal část svého pozemku potřebného pro výstavbu přeložky. Jednak požaduje odkoupení celého pozemku o výměře 5 955 m2. Koupi celého pozemku schválila Rada i Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, kupní smlouva je od loňského roku připravena k podpisu, pan majitel pozemku ji ale odmítá podepsat.

Další podmínkou je vyřešení vlastnického sporu mezi panem majitelem pozemku a obcí Albrechtice nad Orlicí ohledně průběhu hranice mezi pozemky pana majitele a pozemkem obce Albrechtice nad Orlicí, kdy pan majitel tvrdí, že obec Albrechtice nad Orlicí postavila část chodníku na jeho pozemcích a že u své nemovitosti nemůže parkovat na svém pozemku. Tento spor se Královéhradeckého kraje vůbec netýká, ale je naší snahou aktivně přispět k vyřešení i této podmínky. Na jednání v Týništi nad Orlicí v roce 2016 bylo dohodnuto, že bude provedeno vytýčení hranice pozemků mimo jiné stavebních parcel 5/1, 5/3 a 2 a pozemkové parcely č. 384/9 ve vlastnictví pana majitele a pozemku parc. č. 384/1 ve vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí. Vytýčením hranic, které proběhlo na jaře 2017, se ukázalo, že nově vybudovaný chodník je postaven na pozemku obce Albrechtice nad Orlicí.

Třetí podmínkou, kterou pan majitel pozemku 87/3 podmiňuje souhlas s prodáním svého pozemku je úklidu zbytků sutě z pozemku parc. č. 42/2 po rekonstrukci domova důchodců. Pan majitel byl několikrát vyzýván k setkání na místě samém, aby bylo možné na místě společně specifikovat rozsah této úpravy. Doposud na tyto výzvy nereagoval. Ve svém dopise ze dne 25. 9. 2018 pak na toto téma napsal, že cit. „Pokud tedy nemáte ložisko určeno, obávám se po Vašem zásahu dalších škod na pozemku a komplikovaného dovolávání se nápravy. Pak budu raději souhlasit pouze s nápravou této situace formou povrchového vyčištění části nezoraného pozemku podél plotu“. Toto povrchové vyčištění pozemku jsme provedli v prosinci loňského roku.

V další části jednání pan 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček informoval o dalších krocích. Obec Albrechtice nad Orlicí schválila záměr darovat panu majiteli pozemku část pozemku a stavby chodníku pro vjezd a parkování u č.p. 15. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje zajistí potřebné stavení úpravy chodníku, aby se na parkovací místo dalo bez problémů najíždět. Pan majitel byl obcí Albrechtice nad Orlicí osloven, jestli s daným postupem souhlasí a dar přijme. Z odpovědi zaslané řediteli společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a na vědomí zaslané starostovi obce Albrechtice nad Orlicí a starostovi města Týniště nad Orlicí není patrné, zda vůbec pochopil tento záměr. V odpovědi ředitele společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje panu majiteli pozemku je snaha mu vše vysvětlit a zároveň výzva k osobnímu jednání.

I nadále se bude obec Albrechtice nad Orlicí snažit domluvit s panem majitelem pozemku 87/3, aby bylo možné splnit jeho požadavek parkování na svém pozemku před domem č.p. 15.

Dále v loňském roce zadala obec Albrechtice nad Orlicí změnu územního plánu obce, kdy jedna ze změn tohoto plánu se bude týkat i přeložky silnice II/305. Starosta obce Albrechtice nad Orlicí se ze zdravotních důvodů dnešního jednání nemohl účastnit, ale veškeré uvedené kroky jsou vzájemně koordinovány a realizovány s Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje.

Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje povede dál jednání s příslušnými úřady s cílem získat potřebná povolení ke stavbě přeložky silnice II/305 v souladu se současně platnou legislativou.

Přítomní se domluvili, že jakmile budou ve věci přípravy přeložky silnice II/305 mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí nové skutečnosti, budou se vzájemně informovat a v případě potřeby se sejdou na společném jednání.

 

Týniště nad Orlicí, 6. 2. 2020

 

Zpracoval: Ing. Jiří Brandejs

Ředitel společnosti

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

 

12.2.2020 15:53:34 | přečteno 1774x | petra.cizkova
 
load