Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Konkursní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy – Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje konkurs na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy - Město Týniště nad Orlicí

 

Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské  školy – Město, Týniště nad Orlicí, Lipská 259,s nástupem od 1.9.2018,  nebo dle dohody.

Platová třída: 10

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:

· vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,

· občanská a morální bezúhonnost,

· dobrý zdravotní stav.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

· úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),

· originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

· strukturovaný profesní životopis,

· koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),

· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

· originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky školy(ne starší 3 měsíců).

 

Přihlášky s výše uvedenými  doklady  doručte  nejpozději do  16.7.2018 do 12.00 hodin na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí.

 

Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

 


13.6.2018 14:25:53 | přečteno 510x | petra.cizkova
 
load