Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

KONKURS na ředitele/ředitelku Základní školy Týniště nad Orlicí

Rada města Týniště nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Komenského 828, Týniště nad Orlicí s nástupem od 1.8.2018 nebo dle dohody.


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

· vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,

· občanská a morální bezúhonnost,

· dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

· úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),

· čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,

· strukturovaný profesní životopis,

· koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),

· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

· originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy(ne starší 3 měsíců).

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 15.00 hodin dne 5.3.2018 na adresu:Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

6.2.2018 10:36:36 | přečteno 778x | petra.cizkova
 
load