Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Koncert dechového kvinteta Filharmonie Hradec Králové

20 3  2017   Dechové kvinteto

KULTURNÍ DŮM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KONCERT

DECHOVÉHO KVINTETA FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

host

Antónia Petráková harfa 

Pondělí 20. března 2017 od 18.00 hod.

Kulturní dům, Týniště nad Orlicí

Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel. čísle: 494 371 693


Představení souboru

Komorní soubor FHK je složen z pěti základních dechových nástrojů – příčné flétny, hoboje, klarinetu, fagotu a lesního rohu. Toto složení klasického dechového kvintetu se ustálilo zhruba v období raného klasicismu a nejeden autor na ně ve svých kompozicích myslel, ač psát tuto formu není snadné. Vyžaduje totiž dobrou znalost rejstříků jednotlivých nástrojů i dokonalou hudební invenci. Přiblížit posluchačům zvuk i barevnost těchto dechových nástrojů si dalo za cíl Dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové, které vzniklo v roce 2002 a svou činností navázalo na bohatou tradici původního souboru se stejným názvem, který vznikl krátce po založení Symfonického orchestru Hradec Králové, nynější FHK a účinkoval téměř čtvrtstoletí. Repertoár souboru tvoří skladby z mistrovských děl české i světové komorní literatury a to jak originální, tak i pro toto obsazení dodatečně upravené.

Členové souboru:

Flétnistka Martina Molinger vystudovala konzervatoř v Brně (B. Růžičková) a Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity (M. Šindelová). Pět let působila jako flétnistka FHK. Nyní vyučuje hru na flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a dokončuje doktorandské studium na JAMU v Brně.

Hobojistka FHK Libuše Hladíková vystudovala konzervatoř v Pardubicích (L. Voráčová) a HAMU v Praze (L. Ježová) Byla stážistkou na Musikhochschule München. Vyučuje také hru na hoboj a zobcovou flétnu na ZUŠ Střezina v HK.

Klarinetista FHK Pavel Plašil vystudoval konzervatoř v Pardubicích (L. Posekaný) a HAMU v Praze (V. Mareš, M. Etlík). Sólově vystupuje v ČR i zahraničí (USA). Působí jak pedagogicky (Mladý týnišťský big band, dixiland Black Buřiňos aj.), tak manažersky (ředitel ZUŠ v Týništi nad Orlicí).

Fagotista FHK David Urban vystudoval hru na fagot na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (E. Bartusek) a na JAMU v Brně (D. Drápela a V. Veleba). Účastnil se soutěží a mistrovských kurzů v ČR, Rakousku a Holandsku.

Hornista FHK Petr Zirhut vystudoval konzervatoř v Plzni (J. Žurek, J. Kolář) a na JAMU v Brně (u J. Petráše) dokončuje magisterské studium. Také vyučuje hru na lesní roh na Konzervatoři v Pardubicích.

16.2.2017 20:28:39 | přečteno 1329x | admin.tyniste
 
load