Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Kácení stromů a keřů v městském parku

Stromy označené ke kácení

Pravděpodobně nikomu, kdo prochází městským parkem u školy, neuniklo označení některých stromů a keřů barevnou značkou. Ano, označené keře a stromy oranžovo-červenou barvou jsou určeny k pokácení. Město se pustilo do realizace úprav městského parku. Jedná se o projekt, který je spolufinancován Evropskou unií.  

Možná vás napadne otázka, jak byl proveden výběr stromů určených k odstranění. Na celém území parku byl zpracován podrobný dendrologický průzkum. Stromy k pokácení byly vybrány v drtivé většině případů na základě jejich špatného zdravotního stavu. Pokud si opravdu prohlédnete stromy určené k pokácení zblízka, uvidíte, že se jedná většinou o stromy výrazně nebo silně poškozené, napadené houbovými infekcemi, proschlé, stromy s rozsáhlými dutinami anebo poškozenými náběhy a kořenovým systémem. Dá se říct, že se často jedná o stromy pro veřejnost nebezpečné.

Ve chvíli, kdy je pracovníkům zodpovědným za údržbu zeleně znám špatný zdravotní stav stromů, je jejich povinností přijmout taková opatření, která nebezpečí odstraní. Významná část habrů okolo dětského hřiště je napadena houbovými infekcemi, což v souvislosti s nakloněním nad hřiště není dobrá kombinace. Revitalizace parku tyto problémy a bezpečnostní hrozby, mimo jiné, minimalizuje.

Jsem si vědom, že kácení stromů vždy provázejí emoce, ale v tomto případu jde opravdu zejména o stromy nemocné a nebezpečné. Po fázi nepopulárního kácení dojde ještě k úpravám zeleně stávající, za účelem zajištění co nejlepšího zdravotního stavu, vitality, vzhledu a provozní bezpečnosti. Následně dojde k vysázení nových stromů, keřů, trvalek, cibulovin a regeneraci trávníků. Park dostane i nové cesty, odpočívadla, lavičky a další vybavení. Nové osvětlení bude samostatnou projektovou částí.

V severní části parku se nachází vodoteč – odlehčovací větev náhonu Alba. Vodoteč a její okolí není v současné době právě ozdobou parku. To se ale změní. Zastupitelé rozhodli a pověřili starostu města Libora Koldinského k jednáním, na základě kterých se vodoteč a okolí dostane do majetku města a v příštích letech dojde k údržbě, revitalizaci a začlenění vodního prvku do městského parku.

Pevně věřím, že většina občanů úpravy pozitivně přijme a park se stane ještě příjemnějším místem odpočinku, relaxace a místem setkávání.

Pavel Nadrchal místostarosta

8.2.2018 11:04:06 | přečteno 520x | petra.cizkova
 
load