Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

JARNÍ ODPADOVÉ DNY

Oznámení Městského úřadu Týniště nad Orlicí o organizaci svozu odpadu

SBĚR  DROBNÉHO  CHEMICKÉHO  ODPADU A  ELEKTROZAŘÍZENÍ

Termín: 27. 4. 2018 (pátek) odpoledne

Sbírané druhy: baterie všeho druhu, oleje, staré barvy včetně plechovek od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, ředidla, hadry na čištění, teploměry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, nádoby se zbytky škodlivin, monočlánky, eventuálně  neuvedené odpady podobného charakteru.

Současně se sběrem drobného chemického odpadu bude proveden sběr starých televizorů, rozhlasových přijímačů, lednic, bojlerů a dalších elektronických zařízení z produkce domácností. K bezplatnému zpětnému odběru musí být tato technika kompletní!!! Veškeré odpady je nutné předávat osobně !!!

Organizace svozu:  dne 27. 4. 2018 (pátek)

Sběr bude proveden na těchto stanovištích

RAŠOVICE

Č. 1 u bývalé školy 15.00  -  15.15

Č. 2 u stanoviště tříděných odpadů, u Kopeckých č.p. 3  15.20  -  15.35


KŘIVICE

Č. 3 u hospody 15.45  -  16.00

Č. 4 u Václavků č.p. 71 16.05  -  16.20


PETROVICE N. ORL.

Č. 5 Velké Petrovice – křižovatka u č.p. 34 16.45  -  17.00

Č. 6 Velké Petrovice – u občanského výboru 17.05  -  17.20

Č. 7 Petrovičky – u autoservisu 17.25  -  17.40


ŠTĚPÁNOVSKO

Č. 8 Kopaniny  17.55  -  18.10

Č. 9 u křížku 18.20  -  18.35

Č. 10 u Uhlířových č.p. 5 18.40  -  18.55


Důležité upozornění:

Občané, kteří z nějakých důvodů nemohou využít sběru v uvedeném termínu, mohou uvedené druhy odpadů odevzdávat na sběrném dvoře Služeb města Týniště nad Orlicí, každé pondělí a středu od 12.00 do 17.00 hodin a sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Sběrný dvůr byl zrekonstruován a díky tomu každý občan s právem ukládat zde odpady, dostane přidělený čip. Pokyny a pravidla přidělování čipů jsou dostupné na sběrném dvoře nebo na webové adrese: www.sluzby.tyniste.cz.

Dřevní odpad, ani jiný drobný bioodpad, nebude při tomto svozu přijímán.  Tento odpad občané ukládají na sběrná místa v každé obci. V případě větší produkce především větví z likvidovaných dřevin, doporučujeme využití sběrného místa pod Mírovým náměstím u obchvatu, každé úterý od 13.00 do 17.00  hodin a každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, kde se tyto odpady shromažďují. Toto sběrné místo je provozováno od dubna do listopadu.

Zřízením sběrných míst nechceme odrazovat občany od kompostování bioodpadů doma, naopak vyzýváme i ty, kteří nekompostují, aby se zapojili a komposty zřídili. Šetříte tím svoje peníze a to dvakrát. Za prvé tím, že nemusíte nakupovat drahou kompostovou zeminu v obchodech a za druhé neporostou neustále náklady za nakládání s odpady, které následně vedou ke zvýšení poplatku pro občany.

 

Městský úřad Týniště n. Orl. Služby města Týniště n. Orl.  

25.4.2018 8:26:46 | přečteno 342x | petra.cizkova
 
load