Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Informace pro voliče - II. kolo volby prezidenta ČR

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Hlasovací lístky obou postupujících kandidátů obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v KULTURNÍM DOMĚ (malý sál 1.patro) v Týništi nad Orlicí, č.p. 478,

pro voliče bydlící v části staré město a v části města Střed (č.p.  952, 953, 954, 956, 957, 958, 959), a pro voliče s trvalým pobytem na ohlašovně

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – 1.patro v Týništi nad Orlicí, č.p. 937,

pro voliče bydlící v sídlišti U Dubu, včetně staré zástavby

ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost v AREÁLU  CHOVATELŮ v Týništi nad Orlicí, č.p. 10,

pro voliče bydlící v části města Na Konci, v části zástavby Střed (č.p. 943, 944, 945, 946, 947), v ulici Za Drahou a Nádražní

ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - přízemí v Týništi nad Orlicí, č.p. 937,

pro voliče bydlící v části V Sítinách, T. G. Masaryka 180, 358, 400, Na Bělidle 948, 949, 950, v části sídliště U Dubu (č.p. 904, 913, 914, 915, 916, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 990, 991) a v části Podboří

ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost obecního domu v PETROVICÍCH, č.p. 49,

pro občany bydlící v Petrovicích

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost obecního domu v RAŠOVICÍCH, č.p. 28,

pro občany bydlící v Rašovicích

ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost obecního domu v KŘIVICÍCH, č.p. 52,

pro občany bydlící v Křivicích

ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost obecního domu ve ŠTĚPÁNOVSKU, č.p. 40

pro občany bydlící ve Štěpánovsku.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

26.1.2018 7:54:50 | přečteno 580x | petra.cizkova
 
load